Pomóż potrzebującym

Pierwsza pomoc obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia,  wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny.

 

Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych jak straż pożarna, policja a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 

Art. 162.  Kodeksu Karnego

  • Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Wszyscy powinniśmy umieć udzielić pierwszej pomocy bez względu na to,

czy jesteśmy zobowiązani do zdobycia takich umiejętności,

czy robimy to tylko dla siebie i swojej rodziny.

Facebook