Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia PPOZSzkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi. Obejmują one pracodawcę, a także wszystkich zatrudnionych w firmie pracowników.

Celem szkolenia przeciwpożarowego jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ a także ich utrwalenie.

 

Szkolenia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra  specjaliści Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, absolwenci  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

 

Firma nasza oferuje Państwu w ramach szkolenia przeciwpożarowego:

 

szkolenia PPOŻ dla pracodawców,

szkolenia PPOŻ dla osób kierujących,

szkolenia PPOŻ dla pracowników,

 

 

Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje swoją tematyką w szczególności:

zapoznanie z technikami gaszenia pożarów,

zapoznanie ze środkami gaśniczymi,

dobór oraz rozmieszczenie gaśnic,

lokalizacja pożaru,

zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi,

prawidłowe alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych.

 

W ramach szkolenia przeciwpożarowego ogromny nacisk kładziemy na tematykę bezpiecznej ewakuacji pracowników.

W każdym obiekcie wyznaczona jest osoba, która jest odpowiedzialna za ewakuację ludności.

Staramy się aby osoby takie znały dokładnie swoje zadania i obowiązki w razie napotkanego zagrożenia.

Tematyka bezpiecznej ewakuacji ma za zadanie nauczyć oraz utrwalić techniki szybkiego i bezpiecznego wyprowadzenia pracowników z budynku podczas zagrożenia, ewakuacji mienia, opanowania paniki pracowników oraz alarmowania straży pożarnej.

Szkolenia realizujemy w zakładach pracy, a także w siedzibie ośrodka firmy.

 

Facebook