506 488 400 kontakt@pio-med.com.pl Łódź, Piotrków Trybunalski

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych. Ustala to pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych oraz ilości osób zatrudnionych.

Szkolenie to daje możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy, koniecznej do udzielania pierwszej pomocy.

Podzielone jest na część teoretyczną z pokazem multimedialnym, oraz praktyczną czyli ćwiczenia na najwyższej klasy fantomach medycznych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

DLA KOGO Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników firm i zakładów pracy celem przeszkolenia całego personelu lub osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
MIEJSCE SZKOLENIA W siedzibie firmy zlecającej szkolenie lub w naszym miejscu prowadzenia szkoleń i kursów – Wolborskie Centrum Kultury – Wolbórz
CZAS TRWANIA Od 6-8 godz. dydaktycznych. Czas trwania dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów.
PROGRAM Program szkolenia:

 

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy,
 • wezwanie pomocy medycznej,
 • łańcuch przeżycia,
 • ocena osoby poszkodowanej,
 • postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia: atak epilepsji, cukrzyca, zadławienie, zawał serca, udar mózgu
 • rany i krwotoki,
 • postępowanie ze złamaniami, skręceniami oraz zwichnięciami,
 • postępowanie w przypadku oparzeń termicznych oraz substancjami chemicznymi,
 • postępowanie w przypadku zatruć chemicznych,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną– pozycja boczna ustalona,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 

Dostosowujemy program do specyfiki zakładu pracy i występujących zagrożeń rozbudowując dany blok tematyczny i poświęcając więcej uwagi na wskazane zagadnienia.

Realizujemy szkolenia dla kilku grup jednocześnie zapewniając opiekę profesjonalnych instruktorów.

Dbając o komfort uczestników szkoleń oferujemy również organizację serwisu kawowego.

Kontakt

PIO-MED Piotr Patała

Psary Lechawa 27
97-320 Wolbórz
woj. łódzkie
tel. 506-488-400

email: kontakt@pio-med.com.pl

Zapraszamy również do kontaktu e-mail:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:
Data szkolenia lub zabezpieczenia medycznego imprezy:

Wiadomość:
wpisz: hbua

Administratorem danych zawartych w powyższym forularzu jest "PIO-MED PIOTR PATAŁA" Nip: 7712714515. Wysyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

KPP dla szkół i nauczycieli

Sprzęt do nauki reanimacji

Kurs pierwszej pomocy w Piotrkowie

Pierwsza pomoc - Opoczno

Kurs pp dla osób wyznaczonych

Pierwsza pomoc kurs

Szkolenia z pierwszej pomocy Piotrków

Zakłady pracy - pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy zadławieniu

Ćwiczenia pierwszej pomocy - harcerze

Zobacz galerię Szkolenia pierwszej pomocy >>