506 488 400 kontakt@pio-med.com.pl Łódź, Piotrków Trybunalski

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm

Szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników firm

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych. Ustala to pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych oraz ilości osób zatrudnionych.

Szkolenie pierwszej pomocy daje możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy, koniecznej do udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie pierwszej pomocy dla firm, podzielone jest na część teoretyczną z pokazem multimedialnym, oraz praktyczną czyli ćwiczenia na najwyższej klasy fantomach medycznych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

O szkoleniach pierwszej pomocy

DLA KOGO Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników firm i zakładów pracy celem przeszkolenia całego personelu lub osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
MIEJSCE SZKOLENIA W siedzibie firmy zlecającej szkolenie.
CZAS TRWANIA Od 6-8 godz. dydaktycznych. Czas trwania dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów.
PROGRAM Program szkolenia:

 

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy,
 • wezwanie pomocy medycznej,
 • łańcuch przeżycia,
 • ocena osoby poszkodowanej,
 • postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia: atak epilepsji, cukrzyca, zadławienie, zawał serca, udar mózgu
 • rany i krwotoki,
 • postępowanie ze złamaniami, skręceniami oraz zwichnięciami,
 • postępowanie w przypadku oparzeń termicznych oraz substancjami chemicznymi,
 • postępowanie w przypadku zatruć chemicznych,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną– pozycja boczna ustalona,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 • użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 

Dostosowujemy program do specyfiki zakładu pracy i występujących zagrożeń rozbudowując dany blok tematyczny i poświęcając więcej uwagi na wskazane zagadnienia.

Realizujemy szkolenia dla kilku grup jednocześnie zapewniając opiekę profesjonalnych instruktorów.

Dbając o komfort uczestników szkoleń oferujemy również organizację serwisu kawowego.

Kontakt

PIO-MED Piotr Patała

tel. 506-488-400

Biuro:
Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 lub dowolny adres wskazany przez Państwa

Adres korespondencyjny:
Gazomia Stara 30B, 97-310 Moszczenica.

email: kontakt@pio-med.com.pl

 

Zapraszamy również do kontaktu e-mail:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:
Data szkolenia lub zabezpieczenia medycznego imprezy:

Wiadomość:
wpisz: igna

Administratorem danych zawartych w powyższym forularzu jest "PIO-MED PIOTR PATAŁA" Nip: 7712714515. Wysyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

KPP dla szkół i nauczycieli

Sprzęt do nauki reanimacji

Kurs pierwszej pomocy w Piotrkowie

Pierwsza pomoc - Opoczno

Kurs pp dla osób wyznaczonych

Pierwsza pomoc kurs

Szkolenia z pierwszej pomocy Piotrków

Zakłady pracy - pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc przy zadławieniu

Reanimacja niemowlęcia KPP

Zobacz galerię Szkolenia pierwszej pomocy >>