506 488 400 kontakt@pio-med.com.pl Łódź, Piotrków Trybunalski

Szkolenia BHP

Dlaczego szkolenia BHP są niezbędne dla Twojej firmy?

Szkolenia BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej z firm spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bardzo ważne jest, aby zarówno pracodawcy jak i pracownicy mieli świadomość niebezpieczeństw, które mogą wystąpić podczas wykonywania codziennych czynności w miejscu pracy. Dopilnowanie obowiązku szkoleń BHP spoczywa na pracodawcy. Gdy wystąpi niedostosowanie się do wymogów BHP, odpowiedzialność za wszelkie wypadki w miejscu pracy i ich skutki ponosi pracodawca.

Cel szkolenia BHP

Celem szkolenia BHP jest zaznajomienie pracowników z zasadami organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku.

Prawo przewiduje dwa rodzaje szkoleń BHP. Są to szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne BHP przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika na stanowisko pracy. Składa się na nie instruktaż ogólny, które obejmuje umiejętności oraz wiedzę podstawową do wykonywania pracy, a także instruktaż stanowiskowy obejmujący przepisy i zasady BHP zależnie od stanowiska pracy. Przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego musi być zatwierdzone na piśmie oraz odnotowane w aktach pracowniczych.

Szkolenia okresowe natomiast prowadzane są w celu aktualizacji oraz uzupełnienia informacji w dziedzinie BHP, które zostały nabyte przez pracownika podczas szkolenia wstępnego. Częstotliwość szkoleń okresowych zależna jest od stanowiska zajmowanego przez pracownika.

 • co najmniej raz na 1 rok; pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych wykonujący szczególnie niebezpieczne prace,
 • co najmniej raz na 3 lata; pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych niewykonujących szczególnie niebezpiecznych prace,
 • co najmniej raz na 5 lat; pracodawcy oraz pracownicy kierujący innymi pracownikami:
  1. kierownicy, brygadziści, mistrzowie, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz projektanci,
  2. konstruktorzy urządzeń i maszyn, pracownicy służb BHP i wykonujący prace tej służby,
  3. technolodzy i organizatorzy produkcji,
  4. co najmniej raz na 6 lat ; pracownicy administracyjno-biurowi, którzy nie wykonują pracy związanej z narażeniem zdrowia na czynniki szkodliwe, uciążliwe, niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Każda proponowana przez nas usługa jest dostosowana do indywidualnych wymagań. Szkolenia BHP prowadzone są zarówno z dojazdem do klienta jak i w siedzibie naszej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt

PIO-MED Piotr Patała

tel. 506-488-400

Biuro:
Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lok. 8 lub dowolny adres wskazany przez Państwa

Adres korespondencyjny:
Gazomia Stara 30B, 97-310 Moszczenica.

email: kontakt@pio-med.com.pl

 

Zapraszamy również do kontaktu e-mail:

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon:
Data szkolenia lub zabezpieczenia medycznego imprezy:

Wiadomość:
wpisz: ezcl

Administratorem danych zawartych w powyższym forularzu jest "PIO-MED PIOTR PATAŁA" Nip: 7712714515. Wysyłając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez administratora danych w celach kontaktowych. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich edycji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.