Zabezpieczenia medyczne imprez

zabezpieczanie imprez medycznychFirma PIO-MED oferuje zabezpieczenia medyczne imprez zwykłych, masowych, kameralnych, wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych zarówno w obiektach zamkniętych jak i na terenach otwartych. Organizacja imprez wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, warto więc zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.

Można to zrobić poprzez zapewnienie obstawy medycznej, która w razie konieczności udzieli natychmiastowej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.

Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

 1 000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu,

 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy.

Kadra medyczna, którą dysponujemy posiada ogromne doświadczenie w pracy w ratownictwie medycznym, natomiast sprzęt jest zgodny z najnowocześniejszymi standardami.

Liczbę ratowników i rodzaj zabezpieczenia medycznego dostosowujemy do Państwa potrzeb, biorąc pod uwagę wielkość i charakter wydarzenia.

Oferujemy dodatkowo zwiększenie atrakcyjności imprez poprzez pokazy, a także stworzenie stanowiska do nauczania pierwszej pomocy.

Minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy

masowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 181).

Facebook