Szkolenie rozszerzone z zakresu pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc szkolenia medyczneSzkolenie rozszerzone przeznaczone jest w szczególności dla firm i instytucji, w których specyfika pracy zdecydowanie zwiększa ryzyko wypadku.

Program szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie składa się z części teoretycznej z pokazem multimedialnym, oraz praktycznej czyli ćwiczenia na najwyższej klasy fantomach medycznych.

Szkolenie rozszerzone daje gwarancję praktycznego i teoretycznego opanowania wszystkich niezbędnych zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z  pierwszej pomocy,  zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.


Program:

 1.  podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 2.  bezpieczeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy,
 3.  wezwanie pomocy medycznej,
 4.  łańcuch przeżycia,
 5.  ocena osoby poszkodowanej,
 6.  postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia: atak epilepsji, cukrzyca, zadławienie, zawał serca,
 7.  postępowanie w wypadkach komunikacyjnych,
 8.  rany i krwotoki,
 9.  postępowanie ze złamaniami, skręceniami oraz zwichnięciami,
 10.  postępowanie w przypadku oparzeń,
 11.  poszkodowany we wstrząsie,
 12.  porażenia prądem elektrycznym,
 13.  postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja boczna ustalona,
 14.  resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 15.  użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED),
 16.  resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt.

 

Facebook