Szkolenie podstawowe z zakresu pierwszej pomocy

szkolenie-podstawowe-z-zakresu-pierwszej-pomocy-01Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób cywilnych oraz firm i instytucji, w których nie występuje szczególnie duże zagrożenie w związku z wykonywaną pracą.

 

Szkolenie to daje możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy, koniecznej do udzielania pierwszej pomocy.

 

Podzielone jest na część teoretyczną z pokazem multimedialnym, oraz praktyczną czyli ćwiczenia na najwyższej klasy fantomach medycznych.

 

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

 

 

Program:

 

 1.  podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 2.  bezpieczeństwo w udzielaniu pierwszej pomocy,
 3.  wezwanie pomocy medycznej,
 4.  łańcuch przeżycia,
 5.  ocena osoby poszkodowanej,
 6.  postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia: atak epilepsji, cukrzyca, zadławienie, zawał serca,
 7.  postępowanie w wypadkach komunikacyjnych,
 8.  rany i krwotoki,
 9.  postępowanie ze złamaniami, skręceniami oraz zwichnięciami,
 10.  postępowanie w przypadku oparzeń,
 11.  postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja boczna ustalona,
 12.  resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 13.  resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci.

Facebook