Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Ratownictwo medyczneZgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 19 stycznia 2009 r. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych. Ustala to pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych oraz ilości osób zatrudnionych.

Oferujemy przeszkolenie pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Może to być szkolenie indywidualne z dojazdem do zakładu pracy lub grupowe, organizowane dla większej grupy pracowników z różnych zakładów pracy.

Po zapoznaniu się z charakterystyką zakładu pracy z przyjemnością Państwu doradzimy w kwestii wyboru programu szkolenia.

Facebook