Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia medyczne, <a href=Program szkoleń z pierwszej pomocy zawsze jest dostosowany do indywidualnych oczekiwań klientów oraz ukierunkowany jest w stosunku do specyfiki działalności firmy.

Ogromny nacisk kładziemy na rzetelne przekazanie wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne.

Kadra szkoląca to czynni zawodowo pracownicy Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, posiadający wymagane uprawnienia, przygotowanie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie.

Podczas zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych zabiegów reanimacyjnych (BLS), podstawowych zabiegów ratujących życie w urazach (BTLS), oraz postępowania w nagłych zachorowaniach.

Kursanci po ukończeniu kursu z pierwszej pomocy otrzymują imienne zaświadczenia.

Facebook