Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

recertyfikacja-kursu-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-01Szkolenie przypominające z KPP ma na celu utrwalenie wiadomości oraz nabytych już umiejętności na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy a także przygotowanie do zdania egzaminu recertyfikującego.

Udział w tym kursie mogą wziąć wyłącznie Ratownicy, którzy mają zdany egzamin z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz upłynął im 3-letni okres ważności zaświadczeń o ukończeniu kursu KPP.

W przypadku recertyfikacji zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń praktycznych oraz symulacji objętych programem KPP.

Kurs prowadzony jest w systemie 2-dniowym i obejmuje 20 godzin dydaktycznych oraz egzamin teoretyczno-praktyczny.

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych wybranych przez Komisję Egzaminacyjną.

Podstawą do zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań testowych.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku.

Osoby które zaliczą pozytywnie egzamin recertyfikacyjny otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskają tytuł Ratownika.

Facebook